Bezoek ons experience center

De ultieme beleving om uw nieuwe poort alvast te ervaren en een goede keuze te maken. Maak van tevoren een afspraak, zodat we u alle tijd en aandacht kunnen geven die u verdient.

Hooglandseweg 2
4214 KG Vuren
Maak een afspraak

Disclaimer

Disclaimer voor www.djshekwerken.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.djshekwerken.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor mogelijke prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.djshekwerken.nl op deze pagina.