Bezoek ons experience center

De ultieme beleving om uw nieuwe poort alvast te ervaren en een goede keuze te maken. Maak van tevoren een afspraak, zodat we u alle tijd en aandacht kunnen geven die u verdient.

Hooglandseweg 2
4214 KG Vuren
Maak een afspraak

Onderhoudsadvies

Informatie over het reinigen en onderhouden van gecoate materialen:

Algemeen

Thermisch verzinkt staal of stalen elementen, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlakte behandeling volgens de voorschriften als vermeld in de Visem. Kwaliteitseisen, staan onder normale omstandigheden uit technisch oogpunt borg voor een zeer lange levensduur. Die levensduur is met name afhankelijk van de wijze en frequentie van het reinigen.

Een correcte en tijdige reiniging is namelijk van invloed op :

Uiterlijk

Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans en is daardoor minder representatief. Vuilconcentraties en streepvorming op gecoate materialen versterken dit beeld. Periodiek reiniging is dan ook essentieel voor de representativiteit van een gebouw.

Beperking veroudering van de beschermlaag

Door verontreiniging periodiek te verwijderen wordt voorkomen, dat de hierin aanwezige chemische stoffen negatief op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, wat de agressiviteit op de ondergrond vergroot.

Levensduur van de bescherming

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte oppervlaktebehandeling, indien periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is een garantievoorwaarde dat de materialen correct en tijdig worden gereinigd en verftechnisch onderhouden volgens de in de bijlage omschreven methode.

Reinigingsaanpak

De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de vervuilingsgraad en de aard hiervan en anderzijds door visuele aspecten. Vuil belastende factoren zijn o.a.: railverkeer / zoutneerslag nabij de zee (tot 20 km landinwaarts) stedelijk en /of industrieel gebied / plaatselijke vuilinvloeden. Indien er sprake is van één of meerdere van deze vuil belastende factoren spreken we van een verhoogde belasting factor. In alle andere gevallen spreken we van een normale belasting factor. Naast de vuil belastende factoren speelt de mate van beregening een belangrijke rol. Het is bekend dat materialen onder bijvoorbeeld overstekken gevoeliger zijn voor aantasting dan delen die regelmatig beregend worden.

Indicatie reinigingsfrequentie voor materialen.

Beregende materialen:

 • met verhoogde belasting factor 2 x per jaar.
 • met normale belasting factor 1 x per jaar.

Reinigingsmethode

Voor het overgrote deel staat de werkmethode voor een normale reiniging vast.

De volgende behandeling is gebruikelijk:

 1. het afspuiten met koud leidingwater, om het grove losse vuil, bijvoorbeeld zand, te verwijderen;
 2. het inzetten of “in nevelen” met een neutraal reinigingsmiddel;
 3. na voldoende inwerktijd, volgens de productinformatie, handmatig de vuilaanslag
 4. losmaken van de ondergrond, met gebruikmaking van een witte handpad type ‘non wolven nylon’;
 5. het behandelde overvloedig met leidingwater afspoelen.
 6. Indien mogelijk verdient het de voorkeur bij deze handeling gebruik te maken van warm water (circa 40 graden).

Het afspuiten vereist wel deskundigheid. Daarnaast kan niet alles zomaar worden afgespoten, ook niet onder een bepaalde hoek. Voorzichtigheid is geboden.

Conserverend onderhoud

Ondanks zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral die delen die door de zon worden beschenen gaan op den duur verweren en kunnen daardoor een deel van hun glans en kleur verliezen.

Om esthetische redenen kan een behandeling, na de reiniging, met een wasachtig produkt een nuttig effect hebben.

Eisen aan reiniging en conserveringsmiddelen.

Voor alle te gebruiken reiniging en conserveringsmiddelen geldt, dat zij de toegepaste materialen niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen , met een pH waarde tussen 6 en 8 , zijn toegestaan. Omtrent goedgekeurde reiniging en conserveringsmiddelen kunt u informatie opvragen bij de VOM of VISEM. Tevens kan men u daar adviseren over te gebruiken reinigingsmaterialen.

Negen tips voor het reinigen en onderhouden van gecoate materialen.

 1. Voorkom beschadigingen van de beschermlaag.
 2. Zorg ervoor dat tijdig en correct wordt gereinigd.
 3. Inspecteer na één of twee reinigingsbeurten.
 4. Gebruik voor het reinigen middelen die de gecoate materialen niet aantasten.
 5. Gebruik voor het reinigen een witte handpad van non woven nylon, en geen staalborstels, staalwol, schuurpapier.
 6. Gebruik niet krassende en pH neutrale reinigingsmiddelen.
 7. Spoel na het reinigen zorgvuldig met water.
 8. Zorg voor een goede conservering van de beschermlaag bijvoorbeeld door het gebruik van was na de reiniging.
 9. Vraag in geval van twijfel advies aan de VOM of VISEM.